Beste inwoners van Grubbenvorst,

De gezamenlijke collecte heeft dit jaar van 11 tot en met 16 april jl. plaats gevonden.
De totale collecte-opbrengst bedraagt € 16.594,84

De Algemeen Nederlandse Gehandicapten organisatie

708,45

Nationaal Epilepsie Fonds

898,23

Fonds Gehandicaptensport

793,68

Hartstichting

2013,96

KWF Kankerbestrijding

2473,41

Longfonds 

1293,48

Maag Lever Darmstichting

1465,08

Nederlandse Brandwondenstichting

1039,53

Het Nederlandse Rode Kruis

1132,43

Nierstichting 

1441,78

Het Prinses Beatrixfonds (spierziekten)

1098,53

Reumafonds

1322,19

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

914,09

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte is met ingang van 2013 erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties welke gedaan zijn aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting), uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Wilt u hier meer van weten, raadpleeg dan de site van de Belastingdienst.

Namens alle 13 deelnemende fondsen voor goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en de vrijwilligers voor hun spontane medewerking! Wij hopen ook in 2017 weer een beroep op u te kunnen doen.


Met vriendelijke groeten,

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte.

                                         Email: info@ggcollecte.nl


Uw bijdragen in 2016
Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte Home. > Uw bijdragen in 2015.