Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte
Beste inwoners van Grubbenvorst,

De gezamenlijke collecte heeft dit jaar tussen 7 en 12 april jl. plaats gevonden.
De totale collecte-opbrengst bedraagt € 16.353,10.
De verdeling over de 13 deelnemende doelen is als volgt:

De Algemeen Nederlandse Gehandicapten organisatie

752,08

Nationaal Epilepsie Fonds

919,93

Fonds Gehandicaptensport

83825

Hartstichting

1910,03

KWF Kankerbestrijding

2406,29

Longfonds 

1360,74

Maag Lever Darmstichting

1459,56

Nederlandse Brandwondenstichting

1084,01

Het Nederlandse Rode Kruis

962,8

Nierstichting 

1323,83

Het Prinses Beatrixfonds (spierziekten)

1122,14

Reumafonds

1320,02

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

893,42

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte is met ingang van 2013 erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties welke gedaan zijn aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting), uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Wilt u hier meer van weten, raadpleeg dan de site van de Belastingdienst.

Namens alle 13 deelnemende fondsen voor goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en de vrijwilligers voor hun spontane medewerking! Wij hopen ook in 2015 weer een beroep op u te kunnen doen.


Met vriendelijke groeten,

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte.

                                         Email: info@ggcollecte.nl


Home. > Uw bijdragen in 2014.
Uw bijdragen in 2015