Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte
Wat doen wij?
Home. > Brief aan Grubbenvorst.

Beste inwoners van Grubbenvorst,
 
 
In de afgelopen jaren kwamen bijna wekelijks collectanten bij u aan de deur om namens diverse fondsen voor goede doelen een geldelijke bijdrage te vragen. Met ingang van 2012 hebben de collecte-organisatoren van nu 12 landelijke fondsen voor goede doelen de handen ineen geslagen om op die manier te komen tot een gezamenlijke collecte in Grubbenvorst. Voor de verdere organisatie en uitvoering van deze gezamenlijke collecte is “Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte” opgericht. Deze stichting organiseert met ingang van dit jaar 1 gezamenlijke collecte in Grubbenvorst voor nu 12 landelijke fondsen voor goede doelen.

De fondsen, die aan deze gezamenlijke collecte deelnemen, zijn:
Longfonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Fonds Gehandicapten Sport,
Nederlandse Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nederlandse Rode Kruis, Nierstichting Nederland, Nationaal fonds kinderhulp, Prinses Beatrixfonds en Reumafonds.

Zoals hiervoor al aangegeven kwamen tot en met vorig jaar de collectanten van genoemde goede doelen bij u aan de deur voor een bijdrage. Dit betekende 12 keer de bel, naar de deur, portemonnee zoeken enzovoorts…….. Dat is nu verleden tijd!

Hoe werkt het vanaf nu?
U een brief in een (retour)envelop. De achterzijde van de brief is een invullijst waarop de deelnemende landelijke fondsen vermeld staan. Hierop kunt u een bedrag per fonds invullen.
U vermeldt het totaalbedrag van alle fondsen onderaan en stopt de invullijst, samen met het totaalbedrag aan euro’s in de envelop.
Deze envelop wordt door onze collectanten bij u thuis opgehaald.

De Stichting zorgt ervoor, dat uw bijdrage wordt overgemaakt aan de door u aangegeven fondsen voor goede doelen. Indien u geen voorkeur hebt aangegeven, zal uw bijdrage gelijkelijk verdeeld worden over de 12 fondsen.

Overigens kunt u voor andere (plaatselijke) acties nog wel mensen aan de deur verwachten.

Voor vragen kunt u terecht bij: Voorzitter: Willy Gommans 077-3662842.
   Secretaris: Linda van Mulken 077-3870336.