Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte
PERIODIEKE GIFTEN


Periodieke giftenEen gift aan Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte (Stichting GGC)

kan u belastingvoordeel opleveren.


Stichting GGC is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende

Instelling (ANBI). Incidentele/wisselende giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar, maar daarvoor geldt wel een drempel.


Voor periodieke giften geldt echter geen drempel. Wel moeten periodieke giften aan de volgende voorwaarden voldoen:

 de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting GGC;

 u schenkt elk jaar een vast bedrag (minimaal € 50 per jaar);

 u maakt dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar over aan Stichting GGC.


Een schriftelijke overeenkomst met Stichting GGC is eenvoudig te regelen. Download hier de standaard overeenkomst van de Belastingdienst.

De door u ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u in de brievenbus stoppen op de volgende adressen: Reuveltweg 23, Koekoeklaan 15 of De Plaggenhouwer 26. U krijgt een namens de stichting ondertekend en genummerd (bijvoorbeeld: GGC 123) exemplaar binnen enkele dagen retour.

U kunt er ook natuurlijk nog altijd voor kiezen om periodiek te schenken via een notariële akte. Neem hiervoor contact op met een notaris.


Belastingvoordeel berekenen.

Hoe meer u doneert, hoe meer belastingvoordeel u heeft. Uiteraard is dit afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Stel uw inkomen valt in de belastingschijf van 42%. Als u € 50 per jaar doneert aan Stichting GGC dan kunt u hiervan € 21 terugkrijgen van de belastingdienst. Netto kost u dit dan € 29.

U kunt dit voordeel ook aan Stichting GGC en daarmee dus aan de diverse goede doelen gunnen. U doneert dan € 86 aan Stichting GGC, waarvan u € 36 kunt terugkrijgen van de belastingdienst. In dit geval kost u dat netto € 50.


Tijdens de collecteperiode krijgt u, net zoals voorgaande jaren, een envelop met bewonersbrief/invulformulier in uw brievenbus. U geeft op het invulformulier aan over welke goede doelen u het vaste bedrag dat jaar wilt verdelen en vermeldt uw nummer (bijvoorbeeld: GGC 123) onderaan het formulier. De envelop met het invulformulier stopt u in de emmer van de collectant; het vaste bedrag maakt u, onder vermelding van uw nummer (bijvoorbeeld: GGC 123), over op de bankrekening van Stichting GGC.


Het totaalbedrag van de gift is dus elk jaar vast, de verdeling over de diverse doelen kunt u echter jaarlijks wijzigen.Home. Volgende pagina.

Hier kunt u de bovenstaande reeds ingevulde overeenkomst ook downloaden.