Home.
Collectanteninfo
Volgende pagina.
Op deze pagina vindt u info vanaf 2014 voor onze collectanten.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het lid van de stichting, dat onder aan uw brief vermeld staat.

Per e–mail: collectanten@ggcollecte.nl

Grubbenvorst, februari 2017

Onderwerp: Vooraankondiging gezamenlijke collecte 2017

Beste vrijwilliger,

De Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte is mede door uw inzet in het afgelopen jaar een groot succes geworden. Wij hopen en gaan daar ook van uit, dat wij ook dit jaar weer op uw steun en inzet kunnen rekenen.

De collectematerialen en de instructies  worden vanaf 27 maart t/m 1 april 2017 (week 13) door onze coördinatoren verspreid.

Ook dit jaar zal de collecte weer uit een tweetal onderdelen bestaan:

-       Het huis-aan-huis bezorgen van de collecte-enveloppen. Dit dient plaats te vinden in de week van 3 t/m 8 april 2017 (week 14).

-       Het ophalen van de huis-aan-huis bezorgde collecte-enveloppen. Het collecteren vindt plaats in de week van 10 t/m 15 april 2017 (week 15).

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan verzoeken wij u deze vóór 5 maart a.s. kenbaar te maken, liefst via email (collectanten@ggcollecte.nl) of via een van de leden van de Commissie Collectanten (zie voor contactgegevens hieronder).

Namens  Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte,

Commissie Collectanten:


Riek Hermsen

Mieke Delsing

Sylvia Dijkhoff

Reuveltweg  1a

Winterheide 22

Spechtenlaan 2

077 - 3270299

077 – 3662526

077 - 3663563

Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte