Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte
Beste inwoners van Grubbenvorst,

De gezamenlijke collecte heeft dit jaar van 8 tot en met 13 april jl. plaats gevonden.  
De totale collecte-opbrengst bedraagt € € 18.315,70
Uw bijdragen in 2019

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte is met ingang van 2013 erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties welke gedaan zijn aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting), uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan de site van de Belastingdienst.

Namens alle 12 deelnemende fondsen voor goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en de vrijwilligers voor hun spontane medewerking! Wij hopen ook in 2020 weer een beroep op u te kunnen doen.


Met vriendelijke groeten,

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte.

                                         Email: info@ggcollecte.nl


Opbrengst collecte 2019 Grubbenvorst

De verdeling over de 12 deelnemende doelen is als volgt:

Prinses Beatrix Spierfonds

€ 1.268,68

Nederlandse Brandwondenstichting

€ 1.228,50

Fonds Gehandicaptensport

€ 985,20

Hartstichting

€ 2.254,24

Nationaal Fonds Kinderhulp

€ 1.256,89

KWF Kankerbestrijding

€ 2.700,62

Longfonds

€ 1.505,44

Maag Lever Darm Stichting

€ 1.739,00

Nierstichting

€ 1.519,39

Reumafonds

€ 1.588,43

Het Nederlandse Rode Kruis

€ 1.494,19

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

€ 1.075,13

Home. > Uw bijdragen in 2018.