Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte
Beste inwoners van Grubbenvorst,

De gezamenlijke collecte heeft dit jaar van 9 tot en met 14 april jl. plaats gevonden.
De totale collecte-opbrengst bedraagt € 18.009,04
Uw bijdragen in 2018

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte is met ingang van 2013 erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties welke gedaan zijn aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting), uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan de site van de Belastingdienst.

Namens alle 12 deelnemende fondsen voor goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en de vrijwilligers voor hun spontane medewerking! Wij hopen ook in 2019 weer een beroep op u te kunnen doen.


Met vriendelijke groeten,

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte.

                                         Email: info@ggcollecte.nl


Home. > Uw bijdragen in 2017.

Opbrengst collecte 2018 Grubbenvorst