Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte
Uw bijdragen in 2014
Beste inwoners van Grubbenvorst,

De gezamenlijke collecte heeft dit jaar tussen 7 en 12 april jl. plaats gevonden. De totale collecte-opbrengst bedraagt € 15.525,41
De verdeling over de 13 deelnemende doelen is als volgt:

De Algemeen Nederlandse Gehandicapten organisatie

770,41

Nationaal Epilepsie Fonds

871,64

Fonds Gehandicaptensport

782,31

Hartstichting

1.763.03

KWF Kankerbestrijding

2.247,87

Longfonds 

1.215,02

Maag Lever Darmstichting

1.291,67

Nederlandse Brandwondenstichting

1001,38

Het Nederlandse Rode Kruis

990,69

Nierstichting 

1.185,93

Het Prinses Beatrixfonds (spierziekten)

1.105,45

Reumafonds

1.369,42

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

930,59

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte is met ingang van 2013 erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties welke gedaan zijn aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting), uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Wilt u hier meer van weten, raadpleeg dan de site van de Belastingdienst.

Namens alle 13 deelnemende fondsen voor goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en de vrijwilligers voor hun spontane medewerking! Wij hopen ook in 2015 weer een beroep op u te kunnen doen.


Met vriendelijke groeten,

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte.

                                         Email: info@ggcollecte.nl


Home. > Uw bijdragen in 2013.