Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte
Beste inwoners van Grubbenvorst,

De gezamenlijke collecte heeft dit jaar van 10 tot en met 15 april jl. plaats gevonden.
De totale collecte-opbrengst bedraagt € 17.587,44
Uw bijdragen in 2017

Opbrengst collecte 2017 Grubbenvorst

Fondsnaam

Bedrag


Prinses Beatrix Spierfonds


€ 1.407,80

Nederlandse Brandwondenstichting

€ 1.384,80

Fonds Gehandicaptensport

€ 1.038,45

Hartstichting

€ 2.071,25

KWF Kankerbestrijding

€ 2.804,05

Longfonds

€ 1.534,05

Maag Lever Darm Stichting

€ 1.671,75

Nierstichting

€ 1.578,25

Reumafonds

€ 1.609,85

Het Nederlandse Rode Kruis

€ 1.372,15

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

€ 1.115,04

Totaal

€ 17.587,44

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte is met ingang van 2013 erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties welke gedaan zijn aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting), uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Wilt u hier meer van weten, raadpleeg dan de site van de Belastingdienst.

Namens alle 11 deelnemende fondsen voor goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en de vrijwilligers voor hun spontane medewerking! Wij hopen ook in 2018 weer een beroep op u te kunnen doen.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte.

                                         Email: info@ggcollecte.nl


Home. > Uw bijdragen in 2016.