Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte
Uw bijdragen in 2013
Home. > Uw bijdragen in 2012.
Beste inwoners van Grubbenvorst,

De gezamenlijke collecte heeft dit jaar tussen 2 en 6 april jl. plaats gevonden.
De totale collecte-opbrengst bedraagt € 16.136,93.

De verdeling over de 13 deelnemende doelen is als volgt:
De Algemeen Nederlandse Gehandicapten organisatie                      € 799,25
Het Longfonds (voorheen Astmafonds)                                        € 1.256,60
Het Epilepsiefonds                                                                      € 892,75
Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten                                         € 998,90
Fonds Gehandicaptensport                                                           € 783,40
De Nederlandse Hartstichting                                                    € 1.842,12
KWF Kankerbestrijding                                                             € 2.451,36
De Maag Lever Darmstichting                                                    € 1.318,85
De Nederlandse Brandwondenstichting                                          € 979,05
Het Nederlandse Rode Kruis                                                     € 1.137,40
De Nierstichting Nederland                                                       € 1.255,35
Het Prinses Beatrixfonds                                                          € 1.051,73
Het Reumafonds                                                                     € 1.370,17

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte is met ingang van 2013 erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties welke gedaan zijn aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting), uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Wilt u hier meer van weten, raadpleeg dan de site van de Belastingdienst.

Namens alle 13 deelnemende fondsen voor goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en de vrijwilligers voor hun spontane medewerking!
Wij hopen ook in 2014 weer een beroep op u te kunnen doen.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte.