Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte
Uw bijdragen in 2012
Home. > Foto's.
Beste inwoners van Grubbenvorst,

In de week van 10 tot en met 14 april 2012 zijn onze collectanten bij u aan de deur geweest voor het ophalen van de eerder huis-aan-huis bezorgde collecte-enveloppen. Ondanks het gegeven dat onze collectanten in sommige gevallen meerdere keren aan de deur zijn geweest, is het helaas toch niet in alle gevallen gelukt om de enveloppen op te halen. Ingeval u nog een niet opgehaalde envelop thuis heeft staan kunt u deze, incl. uw bijdrage, alsnog bezorgen bij:

Mevr. R. Hermsen
Reuveltweg 1a
5971 CV Grubbenvorst

Mevrouw Hermsen zal dan zorgen dat uw bijdrage alsnog op de juiste plaats terecht komt.
Mocht u om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om de envelop te bezorgen op het genoemde adres, dan kunt u uw bijdrage eventueel ook overmaken op bankrekeningnummer NL21 RABO 0170 4911 45 ten name van de Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte te Grubbenvorst. Let wel, uw bijdrage zal dan gelijkelijk worden verdeeld over de deelnemende fondsen tenzij u, liefst per email (info@ggcollecte.nl) duidelijk aangeeft, op welke manier verdeling dient plaats te vinden.

De eerste gezamenlijke collecte heeft een totale opbrengst van: € 15131,26.
Een mooi resultaat!

De verdeling over de 13 deelnemende fondsen is als volgt:
Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
€ 797,82
Astmafonds
€ 1.118,52
Epilepsiefonds
€ 918,82
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
€ 958,82
Fonds Gehandicaptensport
€ 804,82
Hartstichting
€ 1.653,02
KWF Kankerbestrijding
€ 2.018,32
Maag Lever Darmstichting
€ 1.227,22
Nederlandse Brandwondenstichting
€ 1.041,02
Nederlandse Rode Kruis
€ 1.037,47
Nierstichting
€ 1.265,12
Prinses Beatrixfonds
€ 1.030,22
Reumafonds
€ 1.260,07
Namens de 13 deelnemende fondsen voor goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en de vrijwilligers voor hun spontane medewerking!


Heel veel dank voor uw donatie en de door u te nemen moeite.

Met vriendelijke groeten,
namens de Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte


Willy Gommans, voorzitter